Välkommen att kontakta oss!

ÄNDRING I STYRELSEN

Jeanette Wikström har i samband med årsmötet avgått som sekreterare av yrkesmässiga skäl. Vi tackar Jeanette för hennes tid i styrelsen.


Sven Nordlund har avgått som suppleant även han av yrkesmässiga skäl. Vi tackar Sven för hans tid i styrelsen. 

Posten som sekreterare är nu vakant, Sven kommer ej att ersättas med ny suppleant då styrelsen bör ha udda antal medlemmar för eventuell röstning.

Styrelse
Ordförande:              Malin Hofgren e-post: ordfkalixkonst@gmail.com

Sekreterare:              Vakant         

Kassör:              Sven-Erik Lampinen

Ledamot & web ansvarig:     Lena Mannola Edselius

Ledamot:             Eeva Leena Väätäjä
Ledamot:             Ann-Kristin Martinsson Sjölund
Ledamot:             Kjell Hjort
Ledamot:             Inger Månsson

Suppleant:              Elisabeth Isacsson
Suppleant 2:                        -