Välkommen att kontakta oss!

 STYRELSEN 2024

Vi välkomnar Anna.Lena Andersson som ny sekreterare i styrelsen.

Vi tackar Sven-Erik Lampinen för hans tid i styrelsen och välkomnar 

Fredric Forsemalm som ny kassör.

Vi välkomnar Krister Rask till styrelsen som suppleant.


Styrelse
Ordförande:              Malin Hofgren e-post: ordfkalixkonst@gmail.com

Sekreterare:             Anna-Lena Andersson         

Kassör:              Fredric Forsemalm

Ledamot & web ansvarig:     Lena Mannola Edselius

Ledamot:             Eeva Leena Väätäjä
Ledamot:             Ann-Kristin Martinsson Sjölund
Ledamot:             Kjell Hjort
Ledamot:             Inger Månsson

Suppleant:              Elisabeth Isacsson
Suppleant 2:                        Krister Rask